Over het Termaat Huis

Wat moet u weten over het Termaat Huis?

De Stichting

Beheer en bestuur zijn in handen van de Theodora Wilhelmina Termaat Stichting.
Het bestuur bestaat uit:
ir. R.H. Berkvens, voorzitter
A.C. van Noort, secretaris
mr. drs. E.J.L. Bakker, bestuurslid

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van de manager mr. M. (Marcel) Brand MBA.

Betrokkenheid en privacy

De geborgen woongemeenschap biedt ruimte voor gezamenlijkheid, met respect voor individualiteit.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij het huisdier bij inhuizing van de bewoner al tot het huishouden behoorde en het geen overlast veroorzaakt.

Binnenshuis geldt een aanlijnplicht voor honden; zij mogen niet op de galerij of in de tuin worden uitgelaten.

Bewonersvereniging

Het bestuur van de bewonersvereniging behartigt de belangen van de bewoners. Er is regelmatig overleg tussen het bestuur van de bewonersvereniging en het bestuur van de stichting.

Technische zaken

De huismeester draagt zorg voor de facilitaire en technische taken.

Grondslag

De ouderenhuisvesting was ten tijde van de bouw in 1959 bestemd voor leden van de Remonstrantse Gemeente. Tegenwoordig is iedereen welkom die hecht aan vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en solidariteit. De medewerkers en bewoners zorgen samen voor de evenwichtige en harmonieuze sfeer.

ir. R.H. (René) Berkvens

Voorzitter

mr. M. (Marcel) Brand MBA

Manager

A.C. (Lieke) van Noort

Secretaris

mr. drs. E.J.L. (Emile) Bakker

Bestuurslid

Termaat Huis

’s-Gravenwetering 98
3062 SJ Rotterdam

Privacy verklaring

Contact

kantoor@termaathuis.nl
telefoon: 010 452 54 76